Self Cleaning Sonsuz Bant Sistemler

Alanında başarılı olan Winpack firmasının yerli olarak ürettiği Self Cleaning Sonsuz bantlı Filtrasyon üniteleri işletme kolaylığı ve çevreciliği ile ön plana çıkmaktadır.

Kağıt bant filtreli sistemlerde olduğu gibi bir sarf malzemesi ihtiyacı bulunmamaktadır bu sayede tehlikeli kontamine atık sınıfına giren maddeleri kaynağında en aza indirilmesi , bertaraf edilmesi hususunda büyük olanak sağlamaktadır.

Bu sistemlerin vakum tip olması minimum alanda maksimum filtrasyon sağlamaktadır ve yer problemi olan firmalarda büyük avantaj sağlamaktadır.

SELF CLEANİNG SONSUZ BANT SİSTEMLERİNİN TANIMI , ÇALIŞMA ŞEKLİ VE AVANTAJLARI :

  • Self Cleaning sonsuz bantlı filtrasyon üniteleri işletme kolaylığı ve çevre ile ön plana çıkan bir sistemdir. Bu sistemlerde filtre elemanı olarak kullanılan sonsuz bant filtre 3 kademeli temizlemeden sonra ( sıyırma , ters yıkama , hava ile gözenekleri temizleme ) tekrar kullanılır.
  • Kağıt bant filtreleme sistemlerinde olduğu gibi bir sarf malzeme ihtiyacı bulunmamaktadır. Filtre elemanı sarf malzemesi ihtiyacı kalmadığı için kirli sarf malzemesinden ortaya çıkan ve tehlikeli atık sınıfına giren atık problemini de ortadan kaldırmaktadır.
  • Sistemin vakumlu tip yapılması kompakt boyutlarda yüksek filtrasyon debisi sağlamaktadır.
  • Klasik filtrasyon sistemlerinde filtre edilecek sıvı yerçekimi etkisi ile filtre ünitesinden geçmektedir. Bu yöntem filtrasyon debisini ancak boyutları ve filtre yüzeyini büyüterek arttırabilme sonucunu doğurmaktadır.
  • Vakumlu tip self cleaning son teknoloji ünitelerde filtre elemanının altından vakum ile emiş yapıldığı için boyutları büyütmeden yüksek filtrasyon debisi elde etme olanağı sağlamaktadır.
  • Bu tarz üniteler yer problemi olan tesislerde kapladığı alan açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Self Cleaning sonsuz bantlı vakum tip filtrasyon üniteleri kompakt boyutları , filtre ünitesi sarf malzemesi ihtiyacını ortadan kaldıran teknolojisi , kirli filtre ünitelerinin ortaya çıkardığı tehlikeli atık problemini bertaraf eden çevreci yapısı ve işletme kolaylığı ile ideal filtrasyon sistemleri olarak öne çıkmaktadır.